Foto Thomas Nielsen

Skoleforsker og skolekonsulent

Jeg bidrager med viden om folkeskolen med fokus på lærerens relationskompetence, som er altafgørende for børn og unges trivsel og læring. Formidlingen af min forskning, bl.a. fra min ph.d. om lærer-elev-relationer, sker i den uddannelsespolitiske debat, i bøger og artikler og besøg rundt i landet med foredrag, workshops og supervision.

Som skolekonsulent giver jeg redskaber til lærere, pædagoger og skoleledere til at indgå i positive relationer med alle børn og unge. Relationer der muliggør glædesfyldte læringsfællesskaber i skolen.

 

 

Foto: Thomas Nielsen

»Hvis jeg havde en milliard, ville jeg bruge den på at sende lærere på efteruddannelse hos Louise Klinge«

Elsebeth Aller. Tidligere leder af Lærerfaglige efter- og videreuddannelse på Professionshøjskolen Metropol.